فرم ثبت نام در نمایشـگاه

تماس باما

به جمع کل اجاره بها غرفه، مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‎گردد.
تجهیزات استاندارد نمایشگاهی شامل سازه، کتیبه سر درب، موکت، پریز برق، روشنایی استاندارد، یک میز و دو عدد صندلی به ازای هر 12 متر مربع می‎باشد.
اولویت جانمایی بر اساس زمان ثبت نام و پرداخت هزینه غرفه می‎باشد.
تحویل غرفه در صورت تسویه حساب کامل و دارا بودن برگه تسویه حساب از ستاد برگزاری نمایشگاه امکان‎پذیر می‎باشد.
واگذاری یا اجاره بخشی از غرفه به غیر، ممنوع بوده و در صورت مشاهده کل فضای غرفه پلمپ خواهد شد.